Založ si blog

Vatikán II – zväzok poloprávd a lží: časť 1. Islám

Ježiš dáva Petrovi klúče. Matúš 16:18-19 „…A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. 19 Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané.“

 

 

 


Vatikán II – zväzok poloprávd a lží: časť 1. Islám

Alarmujúca skutočnosť, ktorá si väčšina „katolíckych“ kresťanov na Slovensku neuvedomuje. Prosím zdieľajte medzi kamarátmi. Právne záväzný koncil Vatikán II 1965, musí byť odmietnutý ako celok, ak sa hlásite ku katolicizmu, lebo nesie známky modernizmu a falošného učenia. Články budu postupne pribúdať. Vatikán II hlása nasledovné: islamisti majú toho istého boha ako my, židia budú spasení ak neuveria v Krista, osobný výklad je dôležitejší než dogma, ortodoxní a protestanti by mali mať podiel na eucharistii, a to aj keď nevyznávajú katolícku vieru.

Pápež Leo XII, Ubi Primum (# 14), 5. máj 1824:

„Je nemožné, aby najpravdovejší Boh, ktorý je samotná pravda, najlepší, najspoľahlivejší poskytovateľ a odmenca dobrých, schválil všetky sekty, ktoré vyznávajú falošné učenia, ktoré sú často protichodné, a aj protichodné medzi sebou, čo sa týka večných príslubov ich členov….“ a dodáva: “Božskou vierou sa držíme jedného Pána, máme jednu vieru a jeden krst… Preto vyznávame, že neexistuje žiadna spása mimo Církev.

Islám a dogma Vatikán II

 

Tvrdenie Vatikánu II voľný preklad z angličtiny:

Plán na vykúpenie zahŕňa aj tých, ktorí uznávaju Stvoriteľa. Na prvom mieste, sú medzi takými moslimovia,ktorí vyznávajú vieru Abraháma, a spolu s nami uctievajú jedného a milujúceho Boha, ktorý príde v súdny deň súdiť ľudstvo. Nieje Boh ďaleko, ani pre tých čo v tieňoch a obrazoch hladajú neznámeho Boha, lebo je to On čo dáva všetkým ľuďom, a všetkému živému život, a náš Spasiteľ chce, aby boli všetci spasení.

  • Lumen Gentium odsek č.16

Anglicka verzia:
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_en.html
Česká verzia:
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_cs.html

 

Komentár:

Druhá časť tvrdenia je správna, teda Boh nechce aby boli ľudia zatratený, ale akosi sa tam votrela lož. Teda tento paragraf je polopravda. Islámisti majú iného boha, falošného boha. Ak to má byť dogma pravej kristovej církve, ktorou sa majú všetci katolíci riadiť, vytvorenej na Sv.Petrovi, tak tento paragraf neobstojí. Vatikán II zahŕňa v sebe lož, heréziu a ako celok je neplatný, lebo nieje inšpirovaný Duchom Pravdy – Duchom Svätým.

Podla ich výkladu (islám), stvoriteľ nestvoril svojho Syna. Podľa nášho výkladu Stvoriteľ nám dal svojho jediného Syna, Syna Božieho, aby sme skrze neho mali život.

V liste Jána sa hovorí: „Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete.“ – (1 Ján 4:3).

Inde sa spomína: „Kto je klamár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kristus? Antikrist je ten, kto popiera Otca i Syna.“ – (1 Ján 2:22)

V preklade to znamená, že moslimovia majú ducha antikrista, lebo nevyznávaju Syna, ako vteleného Boha, zoslaného od Boha Otca. Kedže majú ducha antikrista v úplnom vnútri svojej „viery“, a súčastne teda aj Vatikán II. tvrdí, že máme toho istého Stvoriteľa s moslimami, a tvrdí sa v dokumente, že moslimovia sú pokračovatelia Abraháma, tak duch antikrista je zákonite v dokumente Vatikánu II. – oficálnej doktríne všetkých katolíckych kresťanov. (Edit: V oficiálnej doktríne katolíckych kresťanov nemôže byť nepravda, takže Vatikán II sa len pretvaruje, že je doktrínov katolíkov!) Preto treba niečo také odmietnuť.

 

Z prava, pápeži Callixtus III (1455-1458), Pius II (1458-1464), Leo X (1513-1521) zdroj: wiki

Nasledovníci Sv. Petra – pápeži počas histórie, ešte pred vplyvom modernizmu, sa viac-krát vyjadrili k islámu a moslimom. Najlepšie výroky pravých a skutočných pápežov k islámu, pred koncilom Vatikán II.:

Pápež Callixtus III: „ Sľubujem, že…  …a povzbudzujem pravú vieru,  aby som vyhnal diabolskú sektu odpadlíkov a bezvercov Mohamedáncov [islámu] na Východe“

Pápež Pius II: „ Obráťte hnev Všemohúceho proti bezbožným Turkom a barbarom, ktorí pohŕdajú Pánom Kristom … V kráľovskom meste na Východe zabili nástupcu Konštantína a jeho ľud, znesvätili chrámy Pána, poškvrnili ušľachtilý kostol Justiniána so svojimi mohamedánskymi ohavnosťami. Každý ich úspech bude len odrazovým mostíkom, kým neporazia všetkých západných monarchov, nezvrhnú kresťanskú vieru a nezapustia svoj zákon, svojho falošného proroka, na celom svete“

Pápež Leo X: „Turci a ostatní neveriaci … pristupujú k ceste pravého svetla a spásy s úplným opovrhnutím, a s úplnou bezškrupulóznou slepotou …“

zdroje výrokov na konci článku.

 

Čo tvrdí islám? 

Podla islámskej „viery“, Ježiš nebol Syn Boží, ale len prorok, taktiež popierajú Ducha Svätého, Svätú Trojicu, v koráne sa tvrdí, že Ježiš nezomrel na kríži, ale Barabáš, teda že Ježiš nezomrel, a nevstal z mŕtvych, ale že učedníci mali len zlú ilúziu. Islam tvrdí, že sa Ježiš dožil svojho veku, ako proroci pred ním, a že potom bol vzatý do neba bohom allahom. Vykladači islámskej „viery“ tvrdia, že Ježiš pripravil cestu veľkému prorokovi Mohamedovi. Islamisti veria, že na konci sveta Ježiš príde súdiť ľudí (ale len ako prorok) s poverením boha allaha. Dodatok: Ježiš tak ako iný proroci zmieňovaní v koráne, je považovaný za moslima.

Dôkazy:

O neukrižovaní (volný preklad z anglickej verzie)

Korán, Súra 4:157-8 – (povedali si:) 157 „Pravda, my sme zabili Mesiáša, Ježiša, syna Márie, proroka Allaha.“ Ale oni ho nezabili, ani ho neukrižovali, ale niekto iný tam bol miesto neho. Vskutku rozchádzali sa v tom či onom. Nemali znalosť o tom, len si domýšlali, a je isté teda, že ho nezabili. 158 Miesto toho Allah ho zobral ku sebe. A vždy je Allah Najvyšší a Najmúdrejši.“

Korán, Súra 3:59 – a podobnosť Ježiša pred Allahom, je ako tá ktorú mal Adam.

Korán, Súra 5:17 – „s určitosťou boli neveriaci*, tí čo tvrdili že Allah je Kristus, syn Márie…“ * – niektoré preklady tam majú inak vysklonované slovo bohorúhanie (blashphemy)- čiže s určitosťou boli bohorúhači tí čo trvrdili že Allah je Kristus.

Korán Súra 5:75 – „Mesiáš, syn Márie, bol nič iné len prorok, proroci boli (aj) pred ním. Mária je dosvedčitelkou pravdy…“

Ďalej:  Moslimovia veria v heréziu unitarianizmu, že ich boh je nedelitelný, že je len jeden a v jednej osobe. Toto popiera Svätú Trojicu, v ktorú veria tradiční katolíci, že Boh je jeden v troch osobách: Otec, Syn, Duch Svätý. – viac v apoštolskom vyznaní viery.

Úvaha Angela Rancalliho (Ján XXIII.) k moslimom: „Keby som sa narodil ako moslim, verím že by som aj vždy ostal dobrý moslim, verný svojej viere.“ – toto mal byť pápež, ktorý zvolal Vatikánsky koncil. Ktorého dnes moderná klika uvádza ako svätého.

–       Výrok je z: Allegri, Il Papa che ha cambiato il mondo, ed., Reverdito, 1998, p. 120

Motlidba J.Ratzingera s veľkým muftím Turecka – obr. naľavo, K. Wojtyla bozkáva korán – obr. Napravo. Poznámka: ak Kresťan spácha herézu, je ipso facto exkomunikovaný, ak zastáva nejaky úrad, tak mu je odňatý, až do chvíle kým verejne nezjedná nápravu a neoľutuje svoje činy. – koláž, zdroj na konci

Rancalli (Ján XXIII.) bol tým čo inicioval otvorenie Vatikán II koncilu.

Záver: To čo tvrdí Vatikán II ma za následok úplne odpadlíctvo – horšie než za čias arianizmu, tí ktorí schvalujú tento dokument, sú ipso facto heretici, podľa kanonického práva, exkomunikovaný. Vatikán II nieje komentár, nieje voľne vyložitelný dokument, je právne záväzný. Lenže bolo vela falošných koncilov v histórii, ak nešli v línii dogmy, tak boli vyhodené. Po vzore prikázania, radšej odtni svoju ruku, než aby malo celé tvoje telo skončiť v pekle. Samotným grom Vatikán II je modernistický prístup k ostatným náboženstvám, nábožensky univerzializmus, náboženska sloboda. Ide o lož, že v každom náboženstve existuje jeden boh, ktorý sa len inak manifestuje. To je nepravda. Sú tam (Vatikan II) pravdy zmixované s nepravdami – to je ale jedno, lebo ani jedná lož neobstojí. Ešte raz(!) Moslimovia veria vo falošného boha, a ak chcú byť spasení, musia prijať našu vieru a stať sa kresťanmi. Čo je však desivé Vatikán II dáva na ten istý level ich falošného boha a nášho Boha.

Miesto snahy o konvertovanie, a presvedčenie ich ku katolicizmu. Tak Vatikán II dáva za vznik čomusi inému – oddelenému náboženstvu, alebo oddelenej (heretickej!) forme kresťanstva. Ide o podlizovanie sa ostatným náboženstvam. Je to nekatolícke čosi…

Ekumenizmus a spájanie sa je hlavným mottom, nie konvertovanie a šírenie božieho slova.

 

„pápež“ František (Bergoglio). Piatok, 18 November 2016 – L’O S S E RVATOR E ROMANO

„Nazáver, zjednotenie sa není absorbcia – pričlenenie sa. Kresťanská jednota nerobí ekumenizmus do druhej strany, skrz to že niektorí (tí ostatní), by mali zavrhnúť históriu svojej viery, (kresťanská jednota) netoleruje konvertovanie – to by som radšej nazval jedom, pred cestou ekumenizmu.“

 

Bergoglio: Mier je s nami všetkými: Moslimovia, Židia, Ortodoxní, Katolíci a ostatní. Všetci sme bratia a sestry. Všetci uctievame toho istého Boha….. prosím modlite sa za mna. (častá fráza Františka) – Jun 6 2015, Sarajevo

 

„Pápež“ Ján Pavol II. (Karol Wojtyla): „Boh vám žehnaj Jordánsko! Nech Sv.Ján Krstiteľ ochranuje islám, a všetkých ľudí v Jordáne.“ – modlidba 21. marec 2000

 

Dodatok: Vatikán II má len charakter právnej záväznosti, to som mal namysli pod pojmom „právne záväzný“, to vyplýva i z kontextu, keď píšem, že heretický falošný koncil nemožno nasledovať. Čo je týmto myslené? Niektorí sa neúprimne a klamársky snažia vyhovoriť, že Vatikán II koncil bol len pastoračný koncil nižšej kategórie, tým pádom akože o nič nejde. To je lož, pretože antipápež Pavol VI (,ktorého moderná klika, Vatikán II sekta, tiež nazýva svätým) odsúhlasil heretické pasáže s jazykom, akým sa uzatvárali koncily v minulosti. Ako vidno s prejavov heretikov a antipápežov Ratzingera, Bergoglia, Wojtyly všetci sa naplno pustili do ekumenizmu vo vnútri novovytvorenej štruktúry, protestanstkej Vatikán II sekty. Nemáme pápeža už 60 rokov, prežívame veľké odpadnutie a pápežsky stolec je volný. Toto bolo prorokované. Nemáme pápeža a Boh neháva okupovať kostoly falošnou sektou, ako finálny trest za hriechy ľudstva.

Mat 24:15 : Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej bolo povedané ústami proroka Daniela, stáť na svätom mieste — kto číta, nech rozumie

 

Kristian Keller, Sedevacentista.

 

Navštívte stránku vaticancatholic.com [ENG], a nájdite si ruženec na rexisrael.com/sk [SK].

Modlite sa 15 dekád denne ruženec. Novej omši sa treba vyhýbať a miesto toho zostať doma a modliť sa ruženec.

 


Zdroje:
Callixtus III:Von Pastor, History of the Popes, II, 346; quoted by Warren H. Carroll, A History of Christendom, Vol. 3 (The Glory of Christendom), Front Royal, VA: Christendom Press, p. 571.
Pius II: Pope Pius II from the „Address on the Occasion of the Procession of St. Andrew’s Head“ April 12, 1462
Leo X: 1512-1512 Concilium Lateranum V
-citovanie a argumenty sú aj na vaticancatholic.com
-obrázky vyhladávač a wikipedia
-koláž: naľavo, screengrab youtube: 15 decades – Sedevacentism is absolutely correct, there is no debate , foto napravo – AP Photo/L’Osservatore Romano © 2018 The Associated Press
– ide o fair share v rámci výskumu (teológie)
Sedevacentizmus nieje sekta, ale katolícky smer,
prehlasujem že som katolík, a cielom článku je diskusia a návrat ku tradičnému katolíckemu zmýšlaniu.

 

Ako sa správne modliť ruženec

27.10.2019

Ako sa správne modliť ruženec: Preložené z angličtiny, pôvodné autorstvo: Most Holy Family Monastery, 4425 Schneider Rd., Fillmore, NY 14735, (800)275-1126 or (585)567-4433. Email: mhfm1@aol.com viac »

„Biskup“ Eliáš Dohnal vodca Husítskej Sekty

29.07.2019

"Biskup" Eliáš Dohnal vodca Husítskej Sekty Elíaš Dohnal, zdroj YouTube: Video, Jan Hus kontra klerikalismus. Eliáš Dohnal nie je žiaden žiačik, a vie čo robí. Učil dlhé roky teológiu v viac »

Biskup Oliver Oravec bol heretik

11.07.2019

Musím upozorniť čitateľov tohto blogu. Zistil som, a už istý čas držím v hlave, že Biskup Oliver Oravec, bol kompletný heretik. Mal som istý čas, z mojej strany chybný pocit, dá sa povedať viac »

Židia / antisemitizmus /

Židovská obec a polícia podpísali memorandum

21.11.2019 10:00

Podpredseda zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Igor Rintel v rozhovore pre Pravdu objasnil, čo tento dokument v praxi prinesie.

mŕtva ryba,  vyschnuté jazero, India, sucho, praskliny, pukliny

Slovom roka 2019 je podľa Oxfordského slovníka výraz 'klimatické ťažkosti'

21.11.2019 09:53

Víťazné slovné spojenie tak porazilo ďalší výraz súvisiaci s klimatickou tematikou, "klimatická kríza".

Spilka, Stein, Bratislava

Obnovili Spilku, časť pivovaru Stein. Privíta prvých nájomníkov

21.11.2019 09:30

Jediná zachovaný časť niekdajšieho bratislavského pivovaru Stein slúžila pôvodne ako kvasiareň. Teraz poslúži administratíve.

Kim Čong-un

Kim Čong-un odmietol pozvanie na návštevu Južnej Kórey

21.11.2019 08:36

Pchjongjang tiež obvinil Soul zo zodpovednosti za hlboké ochladenie medzikórejských vzťahov.

kristiankeller

Fr. O’Reilly explains that if the Great Western Schism had never occurred Catholics would say that such a situation (three competing claimants to the Papacy with no thoroughly ascertained head for decades) is impossible – just like those today who say that the Sedevacantist “thesis” is impossible, even though the facts prove that it is true. The Great Western Schism did happen, Fr. O’Reilly says, and we have no guarantee that worse things that are not excluded by divine promises won’t happen. There is nothing contrary to indefectibility in saying that we haven’t had a Pope since the death of Pope Pius XII 1958...zdroj výroku: www.mostholyfamilymonastery.c…

Štatistiky blogu

Počet článkov: 7
Celková čítanosť: 14080x
Priemerná čítanosť článkov: 2011x

Autor blogu

Kategórie