Založ si blog

„Biskup“ Eliáš Dohnal vodca Husítskej Sekty

 

„Biskup“ Eliáš Dohnal vodca Husítskej Sekty

Elíaš Dohnal, zdroj YouTube: Video, Jan Hus kontra klerikalismus.

Eliáš Dohnal nie je žiaden žiačik, a vie čo robí. Učil dlhé roky teológiu v Prešove, pozná isto Koncil z Constance (z Kostnice). Dohnal sa zastáva notorického heretika Jána Husa, nazýva ho martýrom a dokonca svätým. Notorický heretik Ján Hus bol odsúdený Katolíckou Cirkvou z 30 heréz, Hus sa zapredal podobne ako Judáš 30 striebornými. Osobne si myslím, že toto nieje náhoda, pretože Ján Hus bol čistý klamár, manipulátor a rozvracač, presne tak ho definuje aj Koncil z Constance (z Kostnice). Propagácia a pridružovanie sa s heretikmi, je samozrejme akt proti Katolíckej Viere. Katolícka Cirkev učí, že Cirkev je zložená z veriacich, a nie z heretikov.

Eliáš Dohnal sa zastávaním tohto arciheretika, pridáva na stranu Jána Husa a odmieta Katolícku Vieru ako celok.

Nasledujúce video, ktoré je najviac vypovedajúce o „biskupovi“ Eliášovi Dohnalovi, ho usvedčuje: www.youtube.com/watch

Len na okraj všimnite si jeho diabolských očí, jeho diabolské úškľabky sú miestami až komické. Bolo by to komické, keby to nebola pravda, ale Eliáša Dohnala riadi Diabol, a slúži mu ako komunikátor na propagáciu arciheretika Jána Husa.

– Transcript je pod videom.

 

Herézy z Trasnscriptu:

 

1.) Eliáš Dohnal, hovorí, že: „Jan Hus, který hájí Boží zákony, nazývá hřích hříchem a vybízí k pravdivému pokání a následování Krista.“
Toto je heréza, pretože je to tvrdenie, že Ján Hus nabáda k pravdivému nasledovaniu Krista.
Ján Hus bol heretik odsúdený z 30 heréz, čiže „biskup“ Eliáš Dohnal vraví, že 30 heréz Jána Husa je pravdivé nasledovanie Krista. – toto je odpadlíctvo.

2.)  E. Dohnal hovorí, že Ján Hus je svätý. – Toto je heréza. Odporuje to učeniu ordinálneho a univerzálneho učenia Katolíckej Cirkve, že svätý sú modelom pre veriacich, a žili úctyhodný život. Je to urážka skutočných a statočných svätých, ktorí žili príkladnym životom, i viacerých svätých, ktorí položili svoje životy pri boji za vieru.

Nazývanie Jána Husa svätým nieje len tak. Nemožno sa modliť za heretikov, ktorí opustili tento svet ako heretici, je to totiž katolícke učenie.

Pápež Sv. Gregor Veľký, Moralia, Kniha 34: „Preto je ten istý dôvod, prečo sa nemodliť za ľudí odsúdených na večné plamene, ako je teraz nemodlenie sa za diabla a jeho anjelov, ktorí boli odsúdení na večný trest. A toto je ten dôvod, pre svätých ľudí, že sa nemožno modliť  za neveriacich a bezbožných ľudí, ktorí sú mŕtvy…


3.) Ďalej hovorí, že Ján Hus bol mučedník.

Tu vidíme Dohnala propagovať Kresťanskú Jednotu uctením si heretika Jána Husa ako martýra (mučeníka) za pravdu. Toto je formálna heréza proti Koncilu z Florencie:

Pápež Eugeň IV, Koncil z Florencie, Cantate Domino, Session 11, Feb. 4, 1442,ex cathedra: “… žiaden, akokoľvek almužien rozdávania by on praktikoval, aj keby prelial krv pre meno Krista, smie byť zachránený, lež by on zostal vo vnútri objatia a jednoty Katolíckej Cirkve.


4.) Hovorí, a nabáda biskupov a kňazov, aby rehabilitovali arciheretika Jána Husa. – heréza

Toto je asi azda najhorší a najopovážlivejší akt herézy od neho, nabáda biskupov a kňazov, k tomu, aby sa odtrhli od jednoty Cirvke a pápežského rozhodnutia, ktoré odsúdilo Jána Husa. Skutočne diabolské.

 

5.) Citujem „Biskupa“ Eliáša Dohnala: „Papež Martin V. schválil zločin křivopřísežnictví, tedy výrok koncilu, a tím i vraždu nevinného.“

Dva bludy, prvý, že nazýva výrok schváleného Koncilu pápežom, ako zločin.

Je zrejmé, že si vo svojom blude a zaslepenosti „biskup“ E.Dohnal neuvedomuje, že Pápež je finálna autorita, ktorá odsúhlasuje Koncil. Bez súhlasu pápeža, nemôže byť Koncil definovaný ako záväzný pre veriacich. Čiže „biskup“ Eliáš Dohnal formálne vyjadril, že Pápež Martin V je zločinec, lebo schválil Koncil z pozície ex cathedra.

Toto je popretie neomylnosti pápeža, keď hlása z pozície ex cathedra (Vatikán I dogma).

Druhý blud, aj keď nie až tak jasný, ale možno vyplýva z jeho zlého myšlienkového rámca: povedzme len pre vec argumentu, že výrok Koncilu bol zločin. Ako potom určiť kto bol zločinec? Ktorá autorita má určiť či Koncil bol záväzný, alebo nie?

Ak povie, že to majú byť tí, čo koncil pojednávali, tak sa dopúšťa bludu a popiera primát pápeža. Dogma definovaná Leom XIII:

 

Pápež Leo XIII, Satis Cognitum(#9), jún 29.,1896: Právomoc Rímskeho Pápeža je nadradená, univerzálna a definitívne iná samá o sebe; ale tá od biskupov je obmedzená, určitými limitmi…


Ak povie, že to má byť pápež, tak sa odtrhuje od pápeža, ktorý záväzne Koncil schválil a prijal, lebo ho nazýva zločincom, ak povie, že to nie pápež je vinný, tak odmieta právomoc Rímskeho Pápeža, a oddeľuje sa od jednoty Cirkvi, stáva sa schizmatikom.

Akokoľvek, sa bude niekto snažiť hájiť Eliáša Dohnala a jeho podobných – to znamená ich pozíciu, tak sú stratení. Nemôžu to mať aj aj. Nemôžu povedať, že Koncil bol zločin, lebo sa odtrháva od Pápeža a jeho neomylnosti z pozície ex cathedra. Keď povedia, že tí čo pojednávali sú autorita, tak vyradili pápeža z rovnice, ako hlavu Cirkve. Akokoľvek teda sa snažia hájiť Jána Husa, „biskupa“ Eliáša Dohnala, a jeho nasledovníkov tak skončia v blude. Nedá sa z toho vyhovoriť. Je to proste fakt.

Záver: Pápež Martin V schválil z pozície pápeža Koncil z Konstance a nieje zločinec, tvrdiť že je znamená herézu a popretie pápežskej neomylnosti, tvrdiť že Ján Hus povzdbudzoval k pravdivému učeniu Krista, je blud a odrezanie sa od Cirkve, Ján Hus bol heretik, klamár, rozvracač a manipulátor, ktorý bol odsúdený za 30 heréz, vravieť, že ide o pravdivé učenie, je pridávať sa k jeho učeniu 30 heréz, a odrezaniu sa od Katolíckej Cirvke. Tvrdiť, že J.Hus je svätý je urážkou skutočných svätých, je to odporovanie Učeniu Magistéria. Tvrdiť že je martýr je odporovanie Koncilu z Florencie, tak ako som už vysvetlil.

Preto, po prezentovaní faktov, „biskupa“ Eliáša Dohnala a jeho „Patriarchát“ nie je možné nazvať inak než sektou Jána Husa, lebo to naozaj nič iné nie je.

Čo sa týka označenia „biskup“, to je z toho dôvodu, že podľa všetkého nie je Biskup, lebo jeho konsekrácia nie je ničím a nikým dosvedčená.

Do dnešného dňa svoju konsekráciu na biskupa tají, a nie je nikomu známe, či je právoplatný biskup. Preto na miestach uvádzam „biskup“ (len v úvodzovkách), a inde len nechávam jeho meno.

Keďže nevieme, či bol riadne vysvätený za kňaza, lebo bol ordinovaný v roku 1972, po  zavedení  neplatných  ordinácii   antipápežom Pavlom VI, tak je možné, že bol celkovo i neplatne vysvätený za kňaza. Všetci veriaci, by sa mali logicky Eliášovi Dohnalovi a jeho spolku vyhýbať a nezdieľať ich názory. Kto zostáva s E. Dohnalom, v tom pravdy niet a je heretik, mimo Cirkve. Tak isto sa nemožno spájať s jeho dvoma „biskupmi“ Metodejom a Timotejom, ktorí sú pod ním.

Extra Ecclesia Nulla Salus – Mimo Cirkve Nie je Spása

 


Kristian Keller

Sedevacentista

 

Preklad citátov pápežov z vaticancatholic.com (odporúčam)

 

Tento portál [pravda], čo sa týka prezentovania dekadencie je otrastný, môžete zatiaľ klikať na blog na priamo. V tomto kresťania musia byť rázny, a nechodiť ku článkom, kde sú prezentované návody na súlož, hanbaté fotky a ľudia v bikinách. Dúfam, že sa podarí časom samostatná stránka.

Odporúčam modliť sa ruženec denne 15 dekád. Odkaz tu.

Ako sa správne modliť ruženec

27.10.2019

Ako sa správne modliť ruženec: Preložené z angličtiny, pôvodné autorstvo: Most Holy Family Monastery, 4425 Schneider Rd., Fillmore, NY 14735, (800)275-1126 or (585)567-4433. Email: mhfm1@aol.com viac »

Biskup Oliver Oravec bol heretik

11.07.2019

Musím upozorniť čitateľov tohto blogu. Zistil som, a už istý čas držím v hlave, že Biskup Oliver Oravec, bol kompletný heretik. Mal som istý čas, z mojej strany chybný pocit, dá sa povedať viac »

Falošné zjavenia: Medžugorie

22.05.2019

Obrázok: socha, falošné zjavenie z medžugoria, zdroj wiki Z jednej strany sa tlačí falošné zjavenie Medžugorie – podporované falošnou vatikán II sektou, z druhej strany sa valí dekadentý viac »

Židia / antisemitizmus /

Židovská obec a polícia podpísali memorandum

21.11.2019 10:00

Podpredseda zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Igor Rintel v rozhovore pre Pravdu objasnil, čo tento dokument v praxi prinesie.

mŕtva ryba,  vyschnuté jazero, India, sucho, praskliny, pukliny

Slovom roka 2019 je podľa Oxfordského slovníka výraz 'klimatické ťažkosti'

21.11.2019 09:53

Víťazné slovné spojenie tak porazilo ďalší výraz súvisiaci s klimatickou tematikou, "klimatická kríza".

Spilka, Stein, Bratislava

Obnovili Spilku, časť pivovaru Stein. Privíta prvých nájomníkov

21.11.2019 09:30

Jediná zachovaný časť niekdajšieho bratislavského pivovaru Stein slúžila pôvodne ako kvasiareň. Teraz poslúži administratíve.

Kim Čong-un

Kim Čong-un odmietol pozvanie na návštevu Južnej Kórey

21.11.2019 08:36

Pchjongjang tiež obvinil Soul zo zodpovednosti za hlboké ochladenie medzikórejských vzťahov.

kristiankeller

Fr. O’Reilly explains that if the Great Western Schism had never occurred Catholics would say that such a situation (three competing claimants to the Papacy with no thoroughly ascertained head for decades) is impossible – just like those today who say that the Sedevacantist “thesis” is impossible, even though the facts prove that it is true. The Great Western Schism did happen, Fr. O’Reilly says, and we have no guarantee that worse things that are not excluded by divine promises won’t happen. There is nothing contrary to indefectibility in saying that we haven’t had a Pope since the death of Pope Pius XII 1958...zdroj výroku: www.mostholyfamilymonastery.c…

Štatistiky blogu

Počet článkov: 7
Celková čítanosť: 14078x
Priemerná čítanosť článkov: 2011x

Autor blogu

Kategórie